Ga naar de inhoud

Opleiding

BHV Basis

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling. *Prijzen worden berekend aan de hand van het aantal personen per groep.

Doelgroep

De BHV (Bedrijfshulpverlening) basisopleiding is bedoeld voor personen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om binnen hun organisatie de rol van bedrijfshulpverlener te vervullen. Deze opleiding voorziet deelnemers van de essentiële kennis en vaardigheden om adequaat te handelen in noodsituaties en bij incidenten binnen de werkomgeving.

Duur opleiding

 • 8 uur
 • 1 dag of 2 dagdelen

Theorie

 • Organisatie bedrijfshulpverlening
 • Alarmering
 • Ontruiming en communicatie
 • Verbranding en blussen
 • Levensreddende handelingen en reanimatie

Praktijk

 • Ontruimingsoefening
 • Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie)
 • Het bestrijden van brand met diverse kleine blusmiddelen.

Optioneel

 • Boekwerk Bedrijfshulpverlener € 25,00 p.p.

Optioneel

 • Bij voldoende beoordeling ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.