Ga naar de inhoud

Opleiding

Eerste Hulp Aan Kinderen

De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving of werksituatie te maken heeft met kinderen. Deze cursus is belangrijk om te volgen voor ouders, leerkrachten, leidsters in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en gastouders.

De opleiding voldoet aan de opleidingseisen van het Oranje Kruis voor gastouders!

Voor gastouders en gastouderbureaus verzorgen wij speciale opleidingen Kinder-EHBO conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Tijdens deze opleiding ligt de nadruk meer op praktische vaardigheden.
Na afloop ontvangt u een officieel certificaat van Het Oranje Kruis of, indien gewenst, een bewijs van deelname van Brand Instructie Rotterdam.

Hieronder staan een aantal cursussen beschreven voor de Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).

Vanuit Brand Instructie Rotterdam zijn wij erop gericht om deze workshop op maat aan te kunnen bieden. De concepten kunnen eventueel aangepast worden met uw persoonlijke
wensen, zodat hierin de vaardigheden behandeld worden die voor uw setting het meest van toepassing zijn. Onderstaande tarieven gelden voor groepen van minimaal 8 en maximaal 15 cursisten per instructeur. Uiteraard kunnen wij bij grotere groepen, alle cursisten op één dag de workshop aanbieden, door meerdere gecertificeerde instructeurs in te zetten.

Cursus 1: 4 uur € 99.00 p.p. excl. BTW

 • Reanimatie peuter/kleuter + AED
 • Stabiele zijligging
 • Verslikking zuigeling
 • Verslikking peuter/kleuter
 • Ernstige bloedingen + aanleggen wonddrukverband
 • Brandwonden + spoelen en steriel afdekken

Cursus 2: 6 uur € 117.50 p.p. excl. BTW

 •  Reanimatie peuter/kleuter + AED
 •  Stabiele zijligging
 • Verslikking zuigeling
 • Verslikking peuter/kleuter
 • Letsels van armen en benen (kneuzing/verstuiking, spierscheur, botbreuken
  en ontwrichtingen) + aanleggen steunverband
 • Wonden (schaaf, snij, krab, scheur, bijtwonden) + aanleggen
  vingerverband,
  handverband, knieverband, elleboogverband, hoofdverband + gebruik
  ster strips
 • Ernstige bloedingen + aanleggen wonddrukverband
 • Brandwonden + spoelen en steriel afdekken

Cursus 3: 8 uur € 130.00 p.p. excl. BTW

 •  Reanimatie peuter/kleuter + AED
 • Stabiele zijligging
 • Letsels en ziekten met gevolgen voor de ademhaling
  (verslikking, borstletsel, inademing rook/gas, astma)
 • Letsels met gevolgen voor de circulatie
  (shock, actief bloedverlies) + aanleggen wonddrukverband
 • Letsels met gevolgen voor het bewustzijn (hersenletsel,
  elektriciteitsletsel, vergiftiging, epilepsie, koortsstuipen, hersenvliesontsteking, suikerziekte, flauwte)
 • Brandwonden + spoelen en steriel afdekken
 • Onderkoeling
 • Bevriezingswonden + steriel afdekken
 • Wonden (schaaf, snij, krab, scheur, bijtwonden) + aanleggen
  vingerverband, handverband, knieverband, elleboogverband,
  hoofdverband + gebruik ster strips
 • Letsels van armen en benen (kneuzing/verstuiking, spierscheur, botbreuken en ontwrichtingen) + aanleggen steunverband
 • Letsels aan oog, neus, oor en mond
 • Steken en beten ( insecten, teken, kwallen, slangen en
  eikenprocessierups)
 • Ziekteklachten en kinderziekte