Ga naar de inhoud

Opleiding

BHV Herhaling

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de opleiding Bedrijfshulpverlener Herhaling.

Doelgroep

Personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie vervullen. Al in het bezit zijn van een geldig certificaat Bedrijfshulpverlener en zich opnieuw willen certificeren.

Duur opleiding

 • 4 uur

Theorie

 • Organisatie bedrijfshulpverlening
 • Alarmering
 • Ontruiming en communicatie
 • Verbranding en blussen
 • Levensreddende handelingen en reanimatie

Praktijk

 • Ontruimingsoefening
 • Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie)
 • Het bestrijden van brand met diverse kleine blusmiddelen.

Kosten

 • De totale kosten bedragen € 149,00 excl. btw. per persoon, inclusief:

  • koffie, thee, koek, en verfrissingen tijdens de cursus;
  • lesmateriaal;
  • diploma en pasje van BIR;

Toetsing

 • Bij voldoende beoordeling ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.