Ga naar de inhoud

Privacyverklaring BIR BHV BV

Laatst bijgewerkt op 12-12-2023

BIR BHV BV (hierna “wij”, “ons”, of “onze”) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelde Gegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals naam, contactgegevens en andere relevante informatie die nodig is voor onze dienstverlening.

2. Doel van Gegevensverwerking: Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van onze BHV-trainingen en gerelateerde diensten. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor marketingdoeleinden indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

3. Beveiliging: Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4. Delen van Gegevens: Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of als vereist door de wet.

5. Bewaartermijn: Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Uw Rechten: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

7. Cookies: Onze website maakt mogelijk gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw cookievoorkeuren beheren via uw browserinstellingen.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

9. Contact: Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@birbhv.nl.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Met vriendelijke groet,

Murat Altun
Directeur

 BIR BHV BV